Türkçe biçimlendirici değerlendirme etkinlik örnekleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı kapsamında ilkokul düzeyindeki öğrencilerin Türkçe dersi akademik gelişim düzeylerinin izlenmesi amacıyla biçimlendirici değerlendirmeye yönelik hazırlanan örnek etkinlikler ve ölçme araçları yayımlandı.

Türkçe biçimlendirici değerlendirme etkinlik örnekleri yayımlandı